نرم افزار چند رسانه ای سرآمدان، معرفی 14 سردار شهید دانشجو، رونمایی در کنگره شهدای دانشجوی تهران