نرم افزار چند رسانه ای  مجاهد بدون مرز،روایت گر زندگی نامه شهید گرانقدر حاج حسین همدانی می باشد.